Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Coverstory

  Hva & hvorfor

  Coverstory (avisforside på norsk) er et verktøy for å skape sterke visjoner og drømmer for både prosjekter så vel som organisasjoner. Verktøyet lar deltakerne visualisere en ønsket fremtidig tilstand hvor oppgavene de står overfor allerede er utført på den best tenkelige måte. Fordelen ved å visualisere seg frem til suksesser på denne måten er at det gir felles retning for gruppen samtidig som det skaper inspirasjon, pågangsmot og energi. Coverstory (avisforside på norsk) tar utgangspunkt i et temaet dikter opp et tenkt avisoppslag for sitt prosjekt, som finner sted på en selvbestemt dato i fremtiden hvor prosjektet er gjennomført på strålende vis.

  Hvordan

  Bruk ferdig trykkede maler eller produser selv på papir eller tavle.

  Coverstory består av følgende elementer:

  • Cover (forside): her plasseres overskriften og forsidebildet som viser suksessen gruppen har oppnådd i prosjektet. Datoen settes også her. Tips: det kan være lurt å vente med selve innfyllingen av forsiden til slutt, og dermed bruke det som en engasjerende og forpliktende handling.
  • Bilder: Bildene bestemmes av deltakerne og gir gode muligheter for visualisering av ønsket sluttilstand.
  • Overskrifter: Overskriftene skal være så modig og ambisiøst formede som mulig.
  • Sitater: Dette feltet brukes til å presentere utsagn fra den enkelte som forsterker budskapet om hvordan gruppen greide å gjennomføre et så godt prosjekt.
  • Faktafelter: Her kan man presentere informasjon, personprofiler og mindre historier (om suksessen) på samme måte som i en avis.
  • Bruk tid på å la hver gruppe presentere sin historie i plenum. Dette bidrar til å skape engasjement i hele gruppen.

   

  Kilde: The Grove Consultants International – Strategic Visioning Guides