Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Check in/check out

  Hva & hvorfor

  Dette er enkle og grunnleggende prosessøvelser som anbefales som oppstart og avslutning av alle prosesser eller møter. Check in fungerer perfekt som en ”icebreaker” og kan avvæpne spent stemning blant deltakerne. I en check in får hver enkelt deltaker mulighet til å fortelle om seg selv, sin egen tilstand og ikke minst sine forventinger til det som skal skje. Check in (og Check out) er inspirert av sirkel metodikk, noe vi mennesker har holdt på med siden vi oppfant ilden og satt oss i ring rundt bålet for å dele tanker, refleksjoner og historier.

  Ved Check out får deltakerne mulighet til å reflektere over temaet/ innholdet, og egne tanker/ vurderinger ved møtet eller prosessens slutt. Dette hjelper til med å forankre felles lærdom og utbytte av prosessen, og forplikter deltakerne til å forholde seg til disse resultatene.

  Hvordan

  Check in:

  • Sett gruppen i en sirkel eller halvsirkel (hestesko).
  • Sett rammene ved å forklare hva øvelsen går ut på.
  • Benytt gjerne spørsmål som hjelper deltakerne. Eks. Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her i dag?
  • Hva tar jeg med meg inn i møtet/prosessen? Hva slags forventinger har jeg til det som skal skje?
  • Man kan velge å la ordet passere fra sidemann til sidemann, eller man kan velge å la gruppen selv organisere rekkefølgen.

  Check out:

  • Forklar rammene for øvelsen (Den er de samme som ved Check in på starten av dagen/møtet)
  • Benytt gjerne hjelpende spørsmål som deltakerne kan forholde seg til ved dagens slutt. Eks: Hva tar jeg med meg videre? Hva slags utbytte har jeg fått?