Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Brukerintervju

  Hva & hvorfor

  Brukerintervju er en kvalitativ metode innen tjenestedesign som brukes for å skaffe innsikt i brukerens opplevelser av en bestemt tjeneste eller produkt. Metoden gir dybdeinnsikt i adferd, tanker, meninger og forestillinger hos den enkelte bruker.

  Hensikten med et brukerintervju er å la deg se tjenesten/produktet du tilbyr fra intervjuobjektets ståsted og få svar på spørsmålene: Hva ønsker brukeren fra meg og mine tjenester? Hva trenger vedkommende meg og mine tjenester til?

  Hvordan

  Prinsipper for gjennomføring:

  • Skap åpenhet rundt intervjuprosessen og dens hensikt. Etabler personlig tillit mellom deg og intervjuobjektet, helst før dere starter prosessen.
  • Koble fra dine indre forutinntatthet om intervjuobjektet, slik at du kan se situasjonen gjennom brukerens øyne. Det handler ikke om hvorvidt du er enig eller uenig i svarene, men om hva du kan lære av å se deg selv, tjenesten eller produktet fra den andres ståsted.
  • Aksepter din uvitenhet og åpn opp for å lytte og lære av samtalen. Ikke vær redd for å stille enkle spørsmål eller spørsmål som kan virke avslørende for at du mangler enkel kunnskap.
  • Spørsmålene bør ikke være ledende eller partiske. Eksempel: Istedenfor å spørre ”Hva liker du med innloggingen til våre nettsider?”, spør heller ”Hva synes du om innloggingen til nettsidene våre?”

   

  Kilder: www.liveworkstudio.com