Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Bør og gjør

  Hva og hvorfor:

  Dette er et feedback-verktøy som egner seg i slutten av prosjekter/prosesser. Det har som formål å la deltakerne gi og motta tilbakemeldinger, med den hensikt å bevisstgjøre den enkelte på sine egenskaper og utviklingspotensiale. Verktøyet kan også benyttes ved underveis i prosjekter eller i organisasjoner der man ønsker å jobbe mere effektivt, samtidig som man har et anerkjennende fokus. Husk at verktøyet skal brukes for å styrke deg og dine kolleger personlig og faglig, og eventuelle uløste konflikter bør ikke dras inn i evalueringen.

  Hvordan:

  I prosjektteam:

  1. Introduksjon: Hver deltaker får et ark som er delt opp i 4 navngitte ruter,(se egen sjablong)hvor de skriver sitt eget navn.
  2. Disse 4 rutene har følgende ledespørsmål:
  3. a) Hva er det ____ gjør som han/hun bør fortsette med?
  4. b) Hva er det ____ ikke gjør, men bør starte med?
  5. c) Hva er det ____gjør som han/hun bør slutte med?
  6. d) Hva er det ____ ikke gjør pr.dags dato og heller ikke bør starte med?
  7. Dann gjerne en sirkel og la arkene rotere. Gi deltakerne 5-10 minutter(Alt etter antall deltakere) på å skrive på arket før det sendes videre.

  I organisasjoner:

  1. Samme oppsetning/sjablong, men her byttes navn på person med «Vi». (Eks: Hva er det                                                                                                                    vi gjør som vi bør fortsette med)
  2. Hver deltaker får tid til å tenke igjennom og fylle ut hvert sitt skjema.
  3. Deltakerne samles i plenum og leser opp sine punkter. Disse bør dokumenteres og oppsummeres på tavle eller flipover av fasilitator.

  Tid: 30-60 minutter

  Kilder: Aakre & Stryken Scharning(2013) Prosjekthåndboka  + Bjerring & Lindén(2008) Anerkendene procesøvelser

  Verktøyet er utviklet av Bettina Høge