Verktøykasse for prosess

Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.
Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

Tilbake LoadingFavorite

Anerkjennende intervju (til Prosesslederstudiet)

Hva & hvorfor

Anerkjennende intervju er en metode som brukes for å forske på ”det beste” i en virksomhet, et prosjektteam, ved dine kolleger eller samarbeidspartnere. Metoden kan brukes mellom to, i en gruppe, eller i en større forsamling. Øvelsen lar deltakerne reflektere over det de selv opplever som sine styrker, motivasjoner og suksesser i tidligere prestasjoner og styrker opplevelsen gjennom å dele det.

Målet for øvelsen er å kartlegge hva som bor i teamet av ressurser, kompetanse, erfaringer og dermed hvordan teamet bør jobbe for å fungere best. Det bør være et fokusområde for intervjuet som setter rammen. Intervjuet kan også avdekke styrker og kompetanse som intervjuobjektet selv ikke var klar over.

Mini anerkjennende intervju PLS

Anerkjennende intervju – mal

Hvordan

Definer på forhånd hva slags område intervjuet skal fokusere på og formuler spørsmål ut fra dette.

Det deles vanligvis inn i 3 hovedkategorier av spørsmål:

  1. Spørsmål der man utforsker hva det er den andre setter pris på ved seg selv, ved virksomheten, arbeidsstedet, kollegaer osv.
  2. Spørsmål som utforsker de beste erfaringene innenfor det valgte fokusområdet (ved prosjektet, ved arbeidskulturen, på et valg område osv). Det er her viktig at spørsmålene stilles på en slik måte at den som får spørsmålet får lyst til å fortelle en historie. Viktig å unngå generelt prat.
  3. Framtidsdrøm – Spørsmål som hjelper den som blir intervjuet til å se for seg hvordan det i beste fall ”kan bli” når de forholdene som skaper liv og gjør at han eller hun lykkes på et område ”brer om seg”…

 

Til prosesslederstudiet:

Anerkjennende intervju PLS standard 2020, mellomsamling – regionalt_Agder

Anerkjennende intervju PLS digitalt april 2020 – samling 1 (1)

 

Andre eksempler:

Anerkjennende intervju – mal

Anerkjennende intervju, ansatte i kommune

Anerkjennende intervju, fagfornyelsen

Anerkjennende intervju, (kommune) – Innbygerperspektiv

Anerkjennende intervju (kommune) – Oppvekst

 

Kilder: Bjørn Hauger m-fl. (2008). Organisasjoner som begeistrer. Appreciative Inquiry. Slik skaper man innovative, effektive og attraktive organisasjoner. Oslo: Kommuneforlaget.