Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  ABCDE

  Hva & hvorfor

  ABCDE er et verktøy for å snu defensiv tenkning om til offensiv tenkning. Verktøyet har til hensikt å endre negative oppfatninger knyttet til egen jobbsituasjon og bearbeide disse om til positive oppfatninger, som igjen styrker trivsel og effektivitet. Metoden trener opp metakognitive ferdigheter: Det vil si en evne til å ta et fugleperspektiv på den forståelsen en har av seg selv og andre. Hvis man bare ser det som er negativt hos en selv eller andre kan man øve seg til å skifte perspektiv – og få fram argumenter som overbeviser om at det finnes mer konstruktive måter å betrakte verden på.

  Hvordan

  Intervju i par i f. eks en prosjektgruppe. Tid: 2×20 min.

  • Anerkjenn det som er problematisk, eller pessimistiske tanker, hos deg selv eller den andre. Be den andre sette ord på det. Spørsmål: Hvis du skal fortelle om noe som du syns er problematisk eller gjør deg nedtrykt på jobben, eller pessimistisk i forhold til de oppgavene du har ansvar for – hva vil du da fortelle om?
  • Bakenforliggende erfaringer som ligger bak – finn fram til hva det er som gjør at din kollega tenker slik. Spør etter årsakene til at problemene har oppstått. Spørsmål: Hva tror du er de viktigste årsakene til at det har blitt slik? Hva er det som bidrar til at det vedvarer? Er det flere ting?
  • Konsekvenser (Consequences) – Finn fram til de vanlige konsekvensene. Finn ut hva den andre tror vil skje hvis det som skaper problemene får lov til å utvikle seg – be den andre beskrive situasjonen et halvt år, eller et år fram i tid hvis de forholdene som er med på å skape problemene fortsetter å vedvare. Spørsmål: Forestill deg at de problemene som du har beskrevet – og de negative faktorene som bidrar til at problemet vedlikeholdes forsterker seg det neste året. Hvordan vi du da ha det om ett år? Hvordan vil det påvirke hva du får til på jobben?
  • Du skifter perspektiv (Disputing). Finn fram til det den andre ønsker å få til – som et alternativ til problemene. Be din kollega se for seg en situasjon der han eller hun har lykkes med å få til dette. Spørsmål: Nå vil jeg be deg om å skifte perspektiv: Fortell meg hvordan du ønsker å ha det? Hvis du skal trekke fram et eksempel der du har opplevd noe av dette tidligere – hva vil du fortelle om?
  • Energi – Be den andre beskrive energien hun får ved å hente fram disse bildene. Be hun beskrive følelsene. Spørsmål: Fortell meg: Hvilke følelser dukker opp når du forteller om dette?

  Sjablong: ABCDE_A4

  Kilder: Bjørn Hauger, Lent AS – Metodebok