Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  5 minutter igjen

  Hva og hvorfor

  Ofte får vi lite tid i slutten av et prosessarbeid. Dersom dere har hatt et prosessmøte med få deltakere, kan en mulighet være at alle skriver ned 2-3 ting på post-it lapper om hva som bør gjøres. Post-it-lappene kan deretter legges ut på bordet (evt på et ark) i rekkefølge etter hva som bør gjøres når. Alle bestemmer seg deretter for en ting de har lyst til og kan ta ansvar for til neste gang man møtes.

  Dersom det er en storgruppesamling med mange deltakere, vil dere som regel ikke få tid til å bli enige om noe i plenum. Her følger noen ideer til hvordan du effektivt kan legge til rette for at deltakerne vil bidra i realiseringsfasen selv om du bare har 5 minutter igjen av et møte:

  Hvordan

  • Be den enkelte deltaker finne fram mobilen sin (eller noe annet) og notere seg én konkret ting som hun/han skal gjøre i løpet av den første uka.
  • Be den enkelte deltaker skrive et postkort (evt kort e-post eller sms) til seg selv eller en annen person om noe hun opplevde motiverende på møtet eller én konkret ting som hun/han skal gjøre i løpet av den første uka. Prosesslederen kan sende postkortene til den enkelte deltaker kort tid etter møtet. På den måten vil alle bli minnet på noe de kan gjøre eller noe de opplevde motiverende i prosessen.
  • Be deltakerne danne par og bestemme seg for en ting de har lyst til å gjøre den nærmeste tiden for å realisere noe av det som er skapt underveis i prosessen.
  • Eksempel på hva du kan si: Nå har vi skapt noen bilder av den framtiden vi ønsker å skape. Om disse blir realisert eller ikke, avhenger i stor grad av oss i dette rommet. Nå vil jeg at den enkelte her inne skal tenke på minst én ting som du kan gjøre for å bringe drømmen vår nærmere – tenk 1 minutt for deg selv. Deretter deler du din idé eller det du ønsker å gjøre med en annen person i dette rommet.