Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Arkiv

  Alle verktøy

  Perspektivøvelsen

  Hva og hvorfor: Formålet med oppgaven er å hjelpe gruppen til å tenke på spørsmålet på nye måter. Kanskje de kommer på nye ideer dersom de må ta noen andres perspektiv?  Noen ganger kan det være hjelpsomt å ta noen andres perspektiv for å forstå bedre hvordan vi kan løse et oppdrag. Det kan også…

  Utsjekk / check-out

  Denne metoden er fin for å runde av et møte og skape fellesskapsfølelse. Ved bruk av utsjekk får deltakerne mulighet til å reflektere over prosessens innhold og egne tanker og vurderinger ved møtet eller prosessens slutt. Dette hjelper til med å forankre felles lærdom og utbytte av prosessen, og det forplikter deltakerne til å forholde…

  Innsjekk / check-in

  Hva & hvorfor Dette er en enkel og grunnleggende metode som passer godt som oppstart i de aller fleste prosesser eller møter. Den kombineres ofte med utsjekk på slutten av dagen. Innsjekk fungerer både som en ”icebreaker” og til å få folk til å være til stede og samtidig lage koblinger mellom deltakerne.    I…

  Møteplanleggeren – Oppstart eller planleggingen av et møte

  Planlegging og oppstart av et møte. Gå gjennom Møteplanleggeren for å bestemme hensikt, ønsket resultat, fokusspørsmål, deltakere, metoder/verktøy som skal brukes, hvilke rammer og muligheter som ligger til grunn, samt hvordan du kan se/evaluere i etterkant om målet er oppnådd. Når du/dere har fylt ut kategoriene i møteplanleggeren, kan du/dere enten gå i gang med…

  Strategimal (OnePager)

  Denne malen kan hjelpe deg i arbeidet med å utvikle en strategi. Her skiller vi mellom det eksterne blikket og det interne perspektivet. I det eksterne perspektivet rammer vi inn oppdraget, hva brukere/målgruppen trenger og hvordan kan vi måle at vi fikk til det vi ønsket? I det individuelle perspektivet ser vi på oss selv…

  Oppdragsramme

  Hva og hvorfor: Verktøyet som kan hjelpe deg når du har fått et større oppdrag, og det er behov for å skape oversikt og forståelse for hva som faktisk ligger i oppdraget. Start med å avklare hva som ligger fast før du begynner å utforske muligheten. Antall deltakere: Kan fylles ut alene eller sammen med…

  Velkommen

  Velkommen er et verktøy for å sette rammene for en prosess eller et møte. Malen kan enten fylles inn på forhånd eller sammen med deltakerne. Verktøyet inneholder: Program – hva skal være innholdet i møtet/prosessen? Hva er agendaen? Roller – Hvilke roller er det i møtet (prosessleder, referent, etc)? Kjøreregler – Hvilke kjøreregler skal vi…

  Tre gode ting

  Hva og hvorfor? For å få opp positive følelser og/eller bli bedre kjent med de andre deltakerne, kan «Tre gode ting» fungere godt. Hver enkelt deltaker skal fortelle om tre forskjellige fine ting som har skjedd i det siste eller noe de er stolte over til tre forskjellige personer.   Antall deltakere: 6-50+. Dersom dere…

  Idemal

  Hva og hvorfor? En idémal hjelper deltakerne til å bli konkrete og målrettet i utviklingen av en idé eller et konsept. Slike maler er særlig nyttige dersom du leder mange mennesker og har delt dem inn i mindre grupper og ikke kan være til stede hos alle hele tida for da ligger instruksen til gruppearbeidet…