Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Arkiv

  Alle verktøy

  Strategimal (OnePager)

  Denne malen kan hjelpe deg i arbeidet med å utvikle en strategi. Her skiller vi mellom det eksterne blikket og det interne perspektivet. I det eksterne perspektivet rammer vi inn oppdraget, hva brukere/målgruppen trenger og hvordan kan vi måle at vi fikk til det vi ønsket? I det individuelle perspektivet ser vi på oss selv…

  Oppdragsramme

  Verktøyet som kan hjelpe deg når du har fått et større oppdrag, og det er behov for å skape oversikt og forståelse for hva som faktisk ligger i oppdraget. Start med å avklare hva som ligger fast før du begynner å utforske muligheten.   Oppdragsramme PLS A3 med spørsmål(PDF-fil) Oppdragsramme PLS (Word-fil)  

  Velkommen

  Velkommen er et verktøy for å sette rammene for en prosess eller et møte. Malen kan enten fylles inn på forhånd eller sammen med deltakerne. Verktøyet inneholder: Program – hva skal være innholdet i møtet/prosessen? Hva er agendaen? Roller – Hvilke roller er det i møtet (prosessleder, referent, etc)? Kjøreregler – Hvilke kjøreregler skal vi…

  Tre gode ting

  Hva og hvorfor? For å få opp positive følelser og/eller bli bedre kjent med de andre deltakerne, kan «Tre gode ting» fungere godt. Hver enkelt deltaker skal fortelle om tre forskjellige fine ting som har skjedd i det siste eller noe de er stolte over til tre forskjellige personer.   Antall deltakere: 6-50+. Dersom dere…

  Idemal

  Hva og hvorfor? En idémal hjelper deltakerne til å bli konkrete og målrettet i utviklingen av en idé eller et konsept. Slike maler er særlig nyttige dersom du leder mange mennesker og har delt dem inn i mindre grupper og ikke kan være til stede hos alle hele tida for da ligger instruksen til gruppearbeidet…

  Gåsegget

  Design fasen: Gåsegget som metode. Formål: Gåse-egget er en metode for å designe organisasjonen (skolen, klassen o.a.) slik den må se ut for å gjøre drømmen levende.  Introduksjon Gåsegget som metode bygger på følgende grunnleggende antagelser om organisasjoner: Det viktigste organiserende prinsipp for alle organisasjoner er klarhet om hva som er formålet til virksomhetene og…

  Prosessplanleggeren

  Planlegging og oppstart av en prosess. Gå gjennom prosessplanleggeren /DRM for å bestemme hensikt, deltakere, rammer osv. Videoene her tar deg stegvis igjennom hvordan du kan gjøre det. Når du/dere har fylt ut kategoriene i prosessplanleggeren, er neste skritt å lage en prosessflyt eller oppbygging av prosessen du tror vil ende ut i ønskede resultater….

  Radioaktivt avfall

  Her kan man merke sin egen og gruppas evne til å ta ledelse, iniativ, følge hverandre, kommunisere, lytte og å stole på hverandre

  Bør og gjør

  Dette er et feedback-verktøy som egner seg i slutten av prosjekter/prosesser. Det har som formål å la deltakerne gi og motta tilbakemeldinger, med den hensikt å bevisstgjøre den enkelte på sine egenskaper og utviklingspotensiale.