Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Archives

  Alle verktøy

  Velkommen

  Velkommen er et verktøy for å sette rammene for en prosess eller et møte. Malen kan enten fylles inn på forhånd eller sammen med deltakerne. Verktøyet inneholder: Program – hva skal være innholdet i møtet/prosessen? Hva er agendaen? Roller – Hvilke roller er det i møtet (prosessleder, referent, etc)? Kjøreregler – Hvilke kjøreregler skal vi…

  Tre gode ting

  Hva og hvorfor? For å få opp positive følelser og/eller bli bedre kjent med de andre deltakerne, kan «Tre gode ting» fungere godt. Hver enkelt deltaker skal fortelle om tre forskjellige fine ting som har skjedd i det siste eller noe de er stolte over til tre forskjellige personer.   Antall deltakere: 6-50+. Dersom dere…

  Idemal

  Hva og hvorfor? En idémal hjelper deltakerne til å bli konkrete og målrettet i utviklingen av en idé eller et konsept. Slike maler er særlig nyttige dersom du leder mange mennesker og har delt dem inn i mindre grupper og ikke kan være til stede hos alle hele tida for da ligger instruksen til gruppearbeidet…

  Gåsegget

  Design fasen: Gåsegget som metode. Formål: Gåse-egget er en metode for å designe organisasjonen (skolen, klassen o.a.) slik den må se ut for å gjøre drømmen levende.  Introduksjon Gåsegget som metode bygger på følgende grunnleggende antagelser om organisasjoner: Det viktigste organiserende prinsipp for alle organisasjoner er klarhet om hva som er formålet til virksomhetene og…

  Prosessplanleggeren

  Planlegging og oppstart av en prosess. Gå gjennom prosessplanleggeren /DRM for å bestemme hensikt, deltakere, rammer osv. Videoene her tar deg stegvis igjennom hvordan du kan gjøre det. Når du/dere har fylt ut kategoriene i prosessplanleggeren, er neste skritt å lage en prosessflyt eller oppbygging av prosessen du tror vil ende ut i ønskede resultater….

  Radioaktivt avfall

  Her kan man merke sin egen og gruppas evne til å ta ledelse, iniativ, følge hverandre, kommunisere, lytte og å stole på hverandre

  Bør og gjør

  Dette er et feedback-verktøy som egner seg i slutten av prosjekter/prosesser. Det har som formål å la deltakerne gi og motta tilbakemeldinger, med den hensikt å bevisstgjøre den enkelte på sine egenskaper og utviklingspotensiale.

  Cynefin

  Hva og hvorfor Cynefin rammeverk beskriver en typologi av kontekster og hvilke forklaringer og løsninger som kan fungere innenfor konteksten. Rammeverket kan brukes innfor mange områder, innenfor prosessledelse kan den blandt annet brukes til å definere hvilke type oppgave/spørsmål en står ovenfor og hvordan en bør legge opp prosessen. Eks. hvis spørsmålet er komplisert trengs…

  AI og sosialkonstruksjonisme

  Hva & hvorfor Appreciative Inquiry (AI) er en aksjonsforskningstradisjon som har sitt utgangspunkt i (blant annet) sosialkonstruksjonisme og positiv psykologi. AI bygger på den enkle antagelsen om at alle organisasjoner har noe som fungerer bra, og at det er disse styrkene som kan danne utgangspunktet for et arbeid for å få til positive endringer. Vanligvis…