Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Tilbake LoadingFavorite

  Hvordan formulere kraftfulle spørsmål?

  Hvis vi i Lent med ett ord skulle si hva kjernen i prosessledelse er, så måtte det bli spørsmål. Drivkraften i gode dialoger og kreative prosesser, er å finne spørsmål som er så interessante og viktige at alle ønsker å bidra. Gode prosessledere hjelper deltakerne til å finne egne spørsmål eller bidrar selv til å lage spørsmål som motiverer til deltakelse.

  Kjennetegn på kraftfulle spørsmål:

  • Fokuserer på det som er meningsfullt for deltakerne
  • Trigger nysgjerrigheten og inviterer til å utforske videre   
  • Er tydelige
  • Setter i gang tanker   
  • Genererer energi   
  • Fokuserer    
  • Utfordrer antagelser            
  • Åpner nye muligheter   
  • Skaper noe nytt  

   

  Hvis jeg hadde en time på å løse et problem, og livet mitt var avhengig av løsningen, ville jeg bruke de første 55 minuttene på å bestemme det riktige spørsmålet jeg skulle stille, for når jeg først vet riktig spørsmål, kunne jeg løse problemet på mindre enn fem minutter.

  (If I had an hour to solve a problem and my life depended on the solution, I would spend the first 55 minutes determining the proper question to ask, for once I know the proper ques- tion, I could solve the problem in less than five minutes.)

  —ALBERT EINSTEIN

   

   

   

  Her er lenker til en artikkel og ett dokument med forslag til kraftfulle spørsmål: