Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Tilbake LoadingFavorite

  Hva er forskjell på prosjektledelse og prosessledelse?

  Prosjektledelse

  Ledelse av en bestemt oppgave eller leveranse, som ofte er en kompleks og vanskelig oppgave, som skal gjennomføres i løpet av en avgrenset tid. Dette er som regel en engangshendelse. Når oppgaven er løst, blir prosjektet evaluert og eventuelt videreført inn i organisasjonens drift. Prosjektledelse handler om å planlegge, organisere, styre og kontrollere prosjektet fram til ferdigstilling av leveransen.

   

  Prosessledelse

  Prosessledelse er ferdigheter i å skape og opprettholde et rom for samhandling der de involverte bruker egne ressurser til å svare på de utfordringene de ønsker å løse. Både ledere, prosjektledere, møteledere og andre utøver prosessledelse som en naturlig del av jobben sin når de skal involvere andre mennesker i å ta beslutninger eller skape nye produkter eller resultater, men de er ofte ikke bevisste på hva rollen som prosessleder innebærer, og hvilke mulighet de har til å bruke prosessledelse som et verktøy i den organisatoriske hverdagen.

   

   

  Les også: Prosessleder vs Prosjektleder på lent.no