Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Arkiv

  Alle spørsmål

  Hvorfor bruke prosessledelse?

  Prosessledelse tas i bruk når man ønsker å bringe sammen forskjellige mennesker og perspektiver for å finne nye svar, ideer og løsninger på en kompleks utfordring. God prosessledelse skaper engasjement, involvering og aktiv deltakelse i møter, prosjekter og andre prosesser som igjen vil bidra til bedre resultater. Både ledere, prosjektledere, møteledere og andre utøver prosessledelse…

  Hva skal til for å øke kapasiteten til å lære i en organisasjon?

  Hvor raskt organisasjonen kan endre seg – og hvor gode man kan bli innenfor et område – er avhengig av organisasjonens kapasitet til å lære. Et viktig mål med prosessveiledning er å utvide denne kapasiteten. I denne sammenheng vil vi peke på ett forhold som har særlig stor betydning for organisasjonens lærings- og utviklingskapasitet: Det er evnen til annen…

  Hvordan legger jeg til rette for idemyldring?

  En kreativ prosess startes gjerne med en idemyldring også kalt brainstorming. Idemyldring er nødvendig når deltakerne skal se på forskjellige muligheter eller løsninger. Oftest er det slik at de mest originale ideer dukker opp utover i prosessen, dermed blir det viktig å holde prosessen i live. I den kreative prosessen er det også viktig å ta ulike…