Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Kategori: Undersøke

  Alle verktøy

  Radioaktivt avfall

  Her kan man merke sin egen og gruppas evne til å ta ledelse, iniativ, følge hverandre, kommunisere, lytte og å stole på hverandre

  Cynefin

  Hva og hvorfor Cynefin rammeverk beskriver en typologi av kontekster og hvilke forklaringer og løsninger som kan fungere innenfor konteksten. Rammeverket kan brukes innfor mange områder, innenfor prosessledelse kan den blandt annet brukes til å definere hvilke type oppgave/spørsmål en står ovenfor og hvordan en bør legge opp prosessen. Eks. hvis spørsmålet er komplisert trengs…

  AI og sosialkonstruksjonisme

  Hva & hvorfor Appreciative Inquiry (AI) er en aksjonsforskningstradisjon som har sitt utgangspunkt i (blant annet) sosialkonstruksjonisme og positiv psykologi. AI bygger på den enkle antagelsen om at alle organisasjoner har noe som fungerer bra, og at det er disse styrkene som kan danne utgangspunktet for et arbeid for å få til positive endringer. Vanligvis…

  5D-modellen

  En anerkjennende læringsprosess (AI) som består av fem prosessforløp.

  Walk and talk

  Dette er en dialogøvelse som styrker relasjonene mellom teammedlemmene og fungerer som et annerledes avbrekk i arbeidet.

  Visjonsbilde

  Hensikten med øvelsen er å skape et felles bilde av teamets suksesskriterier, visjoner og forventinger til prosjektets resultat.

  Visittkort

  Visittkort er et verktøy som kan brukes for at gruppedeltakere som er ukjente for hverandre skal bli bedre kjent og tryggere på hverandre.

  Veikart

  Veikart støtter prosjektteam eller større organisasjoner med å visualisere de mål som settes og de forpliktelser de gjør i forhold til dette.