Verktøykasse for prosess

Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.
Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

Kategori: Undersøke

Alle verktøy

Radioaktivt avfall

Her kan man merke sin egen og gruppas evne til å ta ledelse, iniativ, følge hverandre, kommunisere, lytte og å stole på hverandre

Cynefin

Hva og hvorfor Cynefin rammeverk beskriver en typologi av kontekster og hvilke forklaringer og løsninger som kan fungere innenfor konteksten. Rammeverket kan brukes innfor mange områder, innenfor prosessledelse kan den blandt annet brukes til å definere hvilke type oppgave/spørsmål en står ovenfor og hvordan en bør legge opp prosessen. Eks. hvis spørsmålet er komplisert trengs…

AI og sosialkonstruksjonisme

Hva & hvorfor Appreciative Inquiry (AI) er en aksjonsforskningstradisjon som har sitt utgangspunkt i (blant annet) sosialkonstruksjonisme og positiv psykologi. AI bygger på den enkle antagelsen om at alle organisasjoner har noe som fungerer bra, og at det er disse styrkene som kan danne utgangspunktet for et arbeid for å få til positive endringer. Vanligvis…

5D-modellen

En anerkjennende læringsprosess (AI) som består av fem prosessforløp.

Walk and talk

Dette er en dialogøvelse som styrker relasjonene mellom teammedlemmene og fungerer som et annerledes avbrekk i arbeidet.

Visjonsbilde

Hensikten med øvelsen er å skape et felles bilde av teamets suksesskriterier, visjoner og forventinger til prosjektets resultat.

Visittkort

Visittkort er et verktøy som kan brukes for at gruppedeltakere som er ukjente for hverandre skal bli bedre kjent og tryggere på hverandre.

Veikart

Veikart støtter prosjektteam eller større organisasjoner med å visualisere de mål som settes og de forpliktelser de gjør i forhold til dette.