Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Undersøke

  I undersøkelsesfasen er det dags for å mobilisere teamet og hente ut erfaringer og suksessfaktorer fra tidligere relevant arbeid. På dette tidspunktet er teamet relativt ferskt, og det blir derfor viktig at man undersøker deltakerne og teamets styrker og preferanser. Samtidig vil man i denne fasen hente innsikt og inspirasjon fra tidligere erfaringer og suksesshistorier. Her kan gjerne andre deltakere utenfor teamet involveres, slik at man sammen kan undersøke hva som er livgivende. Det handler om å mobilisere godt slik at man i neste fasen kan være kreativ idegenerator på bakgrunn av godt forarbeid og åpnende prosesser.