Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Kategori: Realisere

  Alle verktøy

  Sprint

  Sprint er en metode hvor man jobber med hurtige iterasjoner (tilbakemeldingssløyfer) slik at man kan få best mulige tilbakemeldinger fra interessenter og brukere.

  Skygging

  Skygging er en metode som brukes i forbindelse med tjenestedesign for å forstå og forbedre brukerens opplevelse av en bestemt tjeneste eller produkt gjennom strukturert observasjon.

  Scenario maler – wireframes

  Scenariomaler setter fokus på å definere kundeopplevelser som illustrerer hvordan vi har oppnådd våre forretningsmål.

  Reframe

  Reframing er en 4-stegs metode som kan brukes i de fleste sammenhenger for å skape nye og kreative tilnærminger til utfordringer på jobb og eller i livet.

  Prosessflyt

  Prosessflyt er et visuelt prosessplanleggingsverktøy, som gir deg oversikt og struktur i rollen som prosessleder.

  Peke mot nord

  Dette er en kort og enkel øvelse som demonstrerer hvordan vår virkelighetsoppfattelse skapes gjennom språket vårt.

  Opplevelsesprototyping

  Opplevelsesprototyping går ut på å simulere en brukeropplevelse for å forutse og bedømme ytelsen til en bestemt tjeneste, gjennom testing av dens kontaktpunkter.

  Open Space

  Open Space er en dialogmetode som passer godt til store grupper som f.eks. på konferanser, hvor man ønsker å dele og utvide kunnskap.

  Mindfulness

  Mindfulness betyr «oppmerksomt nærvær» og er en form for meditasjon som har til hensikt å trene oppmerksomheten og å motvirke stress og tankekjør i hverdagen.