Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Kategori: Realisere

  Alle verktøy

  Radioaktivt avfall

  Her kan man merke sin egen og gruppas evne til å ta ledelse, iniativ, følge hverandre, kommunisere, lytte og å stole på hverandre

  Bør og gjør

  Dette er et feedback-verktøy som egner seg i slutten av prosjekter/prosesser. Det har som formål å la deltakerne gi og motta tilbakemeldinger, med den hensikt å bevisstgjøre den enkelte på sine egenskaper og utviklingspotensiale.

  AI og sosialkonstruksjonisme

  Hva & hvorfor Appreciative Inquiry (AI) er en aksjonsforskningstradisjon som har sitt utgangspunkt i (blant annet) sosialkonstruksjonisme og positiv psykologi. AI bygger på den enkle antagelsen om at alle organisasjoner har noe som fungerer bra, og at det er disse styrkene som kan danne utgangspunktet for et arbeid for å få til positive endringer. Vanligvis…

  5 minutter igjen

  Metode for å bli bevisst arbeid som gjenstår og fordele oppgaver.

  Veikart

  Veikart støtter prosjektteam eller større organisasjoner med å visualisere de mål som settes og de forpliktelser de gjør i forhold til dette.

  Tjenestesafari

  En tjenestesafari genererer verdifulle innsikter inn i utviklingsarbeidet.

  Summegruppe

  Enkel metodikk som gjør at alle deltar. Skaper trygghet fordi du får dele uten å måtte snakke i plenum.