Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Realisere

  Realiseringsfasen starter med at deltakerne identifiserer hvilke skritt man må ta for å realisere, implementere og gjennomføre ideen(e). Her er det viktig å ikke ha hastverk. God implementering tar tid, så sørg for at man går skrittvis frem i riktig retning. Sørg for at alle henger med, og at små justeringer skjer fortløpende. Det er nå man ser resultatet av det gode arbeidet man har gjort i de tidligere fasene.