Verktøykasse for prosess

Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.
Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

Tilbake

Kategori: Generere ideer

Alle verktøy

Radioaktivt avfall

Her kan man merke sin egen og gruppas evne til å ta ledelse, iniativ, følge hverandre, kommunisere, lytte og å stole på hverandre

AI og sosialkonstruksjonisme

Hva & hvorfor Appreciative Inquiry (AI) er en aksjonsforskningstradisjon som har sitt utgangspunkt i (blant annet) sosialkonstruksjonisme og positiv psykologi. AI bygger på den enkle antagelsen om at alle organisasjoner har noe som fungerer bra, og at det er disse styrkene som kan danne utgangspunktet for et arbeid for å få til positive endringer. Vanligvis…

5D-modellen

En anerkjennende læringsprosess (AI) som består av fem prosessforløp.

Walk and talk

Dette er en dialogøvelse som styrker relasjonene mellom teammedlemmene og fungerer som et annerledes avbrekk i arbeidet.

Tusj-stafett

Dette er en kreativ øvelse som kan brukes til å skape energi i en gruppe eller dele en gruppe i mindre grupper.

Telleøvelse 1-2-3

Telleøvelsen er en såkalt ”icebreaker” og er fin i bli-kjent/oppstartsfaser.

Summegruppe

Enkel metodikk som gjør at alle deltar. Skaper trygghet fordi du får dele uten å måtte snakke i plenum.