Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Tilbake

  Generere ideer

  Denne fasen går ut på å skape ideer. Her skal man åpne opp for ideer, assosiasjoner, tankespinn og kreativitet. Ulike metoder setter deltakerne i gang med å tenke stort og fritt. Her er det med andre ord lov å drømme seg bort. Det man har funnet ut i undersøkelsesfasen blir gjerne brukt som utgangspunkt for arbeidet, slik at vi sikrer at tidligere suksesskriterier og erfaringer blir en del av de kreative ideene som spinnes. Avslutningsvis i denne fasen skjer en utvelgelse av de ideene man ønsker å gå videre med.