Verktøykasse for prosess

Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.
Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

Kategori: Designe

Alle verktøy

Idealog

En idealog er et verktøy man kan bruke for å utvikle og utforske en eksisterende idé gjennom innspill fra andre.

ICOC

ICOC er en metode for å snakke med hverandre om vanskelige ting på en konfliktdempende og konstruktiv måte.

Gruppering/sortering

Hensikten med å gjøre dette er å se og føre en samtale om sammenheng og få oversikt og rydde i en mengde elementer.

Fremtidsbilde/reise

Dette er en visualiserende motivasjonsøvelse, hvor deltakerne får lov kjenne på følelsen av suksess ved fullført prosjekt.

Blueprint

Blueprint er et visuelt verktøy innen Tjenestedesign som brukes for å gi overblikk og beskrive kundens opplevelser av alle ledd og kanaler i en tjeneste og hva som ligger bak disse opplevelsene.

Brickwall

Dette er en kjapp øvelse når du eller gruppen din står fast i et utviklingsarbeid.

Brukerferd

Brukerferd eller customer journey er et kartleggingsverktøy som beskriver en brukers reise og kontaktpunkter i forhold til en tjeneste eller produkt.

Brukerintervju

Brukerintervju er en kvalitativ metode innen tjenestedesign som brukes for å skaffe innsikt i brukerens opplevelser av en bestemt tjeneste eller produkt.