Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Category: Designe

  Alle verktøy

  Swot

  Swot er et analyseverktøy som kan brukes for å tydeliggjøre fortrinn og utfordringer.

  Summegruppe

  Enkel metodikk som gjør at alle deltar. Skaper trygghet fordi du får dele uten å måtte snakke i plenum.

  Sprint

  Sprint er en metode hvor man jobber med hurtige iterasjoner (tilbakemeldingssløyfer) slik at man kan få best mulige tilbakemeldinger fra interessenter og brukere.

  Spinning

  Spinning er en metode som kan brukes i de fleste sammenhenger for å skape nye og kreative tilnærminger/spørsmål til utfordringer på jobb og i livet ellers.

  Skygging

  Skygging er en metode som brukes i forbindelse med tjenestedesign for å forstå og forbedre brukerens opplevelse av en bestemt tjeneste eller produkt gjennom strukturert observasjon.

  Six thinking hats

  Dette verktøyet bidrar til å se ideer fra flere sider og standpunkt, samtidig som det skaper en felles plattform å diskutere prosjektet ut fra.

  Scenario maler – wireframes

  Scenariomaler setter fokus på å definere kundeopplevelser som illustrerer hvordan vi har oppnådd våre forretningsmål.

  Reframe

  Reframing er en 4-stegs metode som kan brukes i de fleste sammenhenger for å skape nye og kreative tilnærminger til utfordringer på jobb og eller i livet.

  Prosessflyt

  Prosessflyt er et visuelt prosessplanleggingsverktøy, som gir deg oversikt og struktur i rollen som prosessleder.