Verktøykasse for prosess

Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.
Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

Kategori: Designe

Alle verktøy

Gåsegget

Design fasen: Gåsegget som metode. Formål: Gåse-egget er en metode for å designe organisasjonen (skolen, klassen o.a.) slik den må se ut for å gjøre drømmen levende.  Introduksjon Gåsegget som metode bygger på følgende grunnleggende antagelser om organisasjoner: Det viktigste organiserende prinsipp for alle organisasjoner er klarhet om hva som er formålet til virksomhetene og…

Radioaktivt avfall

Her kan man merke sin egen og gruppas evne til å ta ledelse, iniativ, følge hverandre, kommunisere, lytte og å stole på hverandre

Bør og gjør

Dette er et feedback-verktøy som egner seg i slutten av prosjekter/prosesser. Det har som formål å la deltakerne gi og motta tilbakemeldinger, med den hensikt å bevisstgjøre den enkelte på sine egenskaper og utviklingspotensiale.

AI og sosialkonstruksjonisme

Hva & hvorfor Appreciative Inquiry (AI) er en aksjonsforskningstradisjon som har sitt utgangspunkt i (blant annet) sosialkonstruksjonisme og positiv psykologi. AI bygger på den enkle antagelsen om at alle organisasjoner har noe som fungerer bra, og at det er disse styrkene som kan danne utgangspunktet for et arbeid for å få til positive endringer. Vanligvis…

5 minutter igjen

Metode for å bli bevisst arbeid som gjenstår og fordele oppgaver.

5D-modellen

En anerkjennende læringsprosess (AI) som består av fem prosessforløp.

Tjenesteprototyping

Tjenesteprototyping betyr å lage en troverdig, håndgripelig og forenklet testvariant av den tjenesten du planlegger å designe.

Tjenestesafari

En tjenestesafari genererer verdifulle innsikter inn i utviklingsarbeidet.