Chat with us, powered by LiveChat

Verktøykasse for prosess

Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.
Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

Kategori: Definere

Alle spørsmål

Hvorfor bruke prosessledelse?

Prosessledelse tas i bruk når man ønsker å bringe sammen forskjellige mennesker og perspektiver for å finne nye svar, ideer og løsninger på en kompleks utfordring. God prosessledelse skaper engasjement, involvering og aktiv deltakelse i møter, prosjekter og andre prosesser som igjen vil bidra til bedre resultater. Både ledere, prosjektledere, møteledere og andre utøver prosessledelse…

Hva skal til for å øke kapasiteten til å lære i en organisasjon?

Hvor raskt organisasjonen kan endre seg – og hvor gode man kan bli innenfor et område – er avhengig av organisasjonens kapasitet til å lære. Et viktig mål med prosessveiledning er å utvide denne kapasiteten. I denne sammenheng vil vi peke på ett forhold som har særlig stor betydning for organisasjonens lærings- og utviklingskapasitet: Det er evnen til annen…

Hvordan formulere kraftfulle spørsmål?

Hvis vi i Lent med ett ord skulle si hva kjernen i prosessledelse er, så måtte det bli spørsmål. Drivkraften i gode dialoger og kreative prosesser, er å finne spørsmål som er så interessante og viktige at alle ønsker å bidra. Gode prosessledere hjelper deltakerne til å finne egne spørsmål eller bidrar selv til å…

Hvordan sette fruktbare mål?

As the future of the land hangs in the balance, no one will rest until the Seven Kingdoms have exploded in a veritable storm of swords.

Hvordan mobilisere og skape eierskap?

Against a backdrop of incest and fratricide, alchemy and murder, victory may go to the men and women possessed of the coldest steel…and the coldest hearts. For when kings clash, the whole land trembles.

Hvordan legger man gode fremdriftsplaner?

The threats of winter and war linger over everyone – nobles and commoners, soldiers and sorcerers, assassins and sages – and they are all forced together to stake their fortunes… or their lives. For at a feast for crows, many are the guests, but few are the survivors.