Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Kategori: Definere

  Alle case

  God møteinnkallelse

  Møteinnkallelse Hva og hvorfor? Allerede før deltakerne kommer til et møte eller en prosess du skal lede, vil de starte med å forberede seg til hva som skal skje. De fleste møteinnkallelser er ganske rett fram og kjedelige. Noen ganger får du bare beskjed om å møte opp til et bestemt sted på et bestemt…

  Anerkjennende intervju

  Type møte: Medarbeiderseminar Hensikt: Bygge og styrke internt kultur og arbeidsmiljø Antall deltakere: 25 Tid: 40 min Verktøy: Anerkjennende Intervju En organisasjon som ønsket å jobbe med internkultur. Det var et tydelig og uttalt behov fra medarbeidere og ledelse om at dette var nødvendig for å sikre den videre utvikling av virksomheten. Utgangspunktet var at…

  Standpunktøvelse

  Standpunktøvelsen går ut på at deltakeren stiller seg opp på gulvet på en linje med to ytterpunkter (eks 0 år – 10 år, aldri – alltid). Øvelsen er laget for å skape dialog rundt viktige spørsmål

  Appreciative inquiry som ledelsesesartefakte (5D-prosesser)

  Type møte: Konferanser, storgrupper, mindre grupper og team. Hensikt: Identifisere og skape vinne-vinne-situasjoner for alle berørte i et utviklingsarbeid. Arbeid med kontinuerlig forbedring og innovasjon. Arbeid for å forløse potensiale et team, avdeling eller organisasjon og skape ”excellence”. Antall deltakere: 4 – 3000 personer Tid: Fra to timer til langvarige prosesser Verktøy: 5D-prosessmodell (teoretisk modell)…

  Anerkjennende intervju bygger relasjoner

  Type møte: Planprosess i en middels stor kommune Hensikt: Utforme tiltak for å innfri kommunens handlingsplanen de neste 4 årene Antall deltakere: ca 50 Tid: 2 dager, ca 30 min til bruk av dette verktøyet Verktøy: Anerkjennende intervju Valg av metode Anerkjennende intervju er et verktøy jeg ofte bruker i oppstart. I dette oppdraget var…

  Forhandlingsrekke får frem meninger

  Forhandlingsrekke er en en enkel øvelse jeg har brukt flere ganger. Det er en fin måte å samle deltakere på, hente ut refleksjoner og få deltakerne til å starte praten rundt temaet som skal tas opp.

  Styrketreet for å bli kjent

  Type møte: Storsamlinger Hensikt: Bli kjent, løfte frem gode historier og erfaringer Antall deltakere: 40-60 stk Tid: Ca 1,5 time Verktøy: Styrketreet Valg av metode Styrketreet er fint å åpne med, fordi det bidrar til at deltakerne deler veldig mye tidlig, og blir derfor fort bedre kjent. Jeg har brukt styrketreet på flere samlinger. Hvordan gjorde jeg det? Først…

  Summegrupper får alle på banen

  Summegrupper fremmer muligheten til å stille spørsmål og bidrar til at deltakerne får et eierforhold til det som skal diskuteres