Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Definere

  Definisjonsfasen er selve oppstartsfasen i en prosess. Her blir målet og hensikten med prosjektet kartlagt og mål, rammer og mandat blir beskrevet. Samtidig kan det være lurt å ta seg tid til å løfte blikket for å styrke den initierende motivasjonen. Det handler altså om å kartlegge og konkretisere slik at andre kan bidra inn og jobbe strukturert og kreativt mot å svare godt på initiativet.