Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Tilbake LoadingFavorite

  Styrketreet for å bli kjent

  • Type møte: Storsamlinger
  • Hensikt: Bli kjent, løfte frem gode historier og erfaringer
  • Antall deltakere: 40-60 stk
  • Tid: Ca 1,5 time
  • Verktøy: Styrketreet

  Valg av metode

  Styrketreet er fint å åpne med, fordi det bidrar til at deltakerne deler veldig mye tidlig, og blir derfor fort bedre kjent. Jeg har brukt styrketreet på flere samlinger.

  Hvordan gjorde jeg det?

  Først har jeg startet med at to og to skal fortelle sin beste historie knyttet til dagens tema. Dette er ikke et fullstendig anerkjennende intervju, men en kortere versjon. Etterpå deles historiene inn i grupper på 6-8 personer. Gruppen velger den historien de ble mest inspirert og motivert av, og fyller så elementene fra historien inn i stammen og røttene. Vi har gjort det slik at gruppene så legger treet bort og så tar vi det frem igjen på dag to av samlingen.

  På dag to tas styrketreet frem igjen, og det er nå kronen skal fylles ut. Deltakerne ble spurt om hvordan de kan få denne suksessen til å bli en gjentakende historie. Hensikten ved å fylle dette på dag to, er at deltakerne har fått mange innspill ila første dagen som kan være til hjelp. Ønsket er å finne forslag til hvordan suksesshistoriene kan skje på mer generell basis. Folk liker å være visuelle, og styrketreet er et godt verktøy for å nå nettopp dette.

  Tips til andre

  I etterkant av slike prosesser lager vi rapporter som oppsummerer arbeidet som er gjort. Men vi vektlegger samtidig at det opp til deltakerne selv å ta ideene med seg videre. Det er mye egenmotivasjon i det å ta med seg innspillene direkte inn i eget arbeid.

  Sjablong: Styrketre_A1_lentlogo

  Kristina Rickfelt, Røde Kors