Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Standpunktøvelse

  Type møte: Kurs

  Hensikt: Sikre god start

  Antall deltakere: 10-20

  Tid: 5 min

  Verktøy: Standpunktøvelse

  Valg av verktøy: 

  Øvelsen ble brukt i forbindelse med kurs i møteledelse til å la deltakerne bli kjent og skape læringsmiljø og relevans i forhold til den tematikken vi skal snakke om. Standpunktøvelsen går ut på at deltakeren stiller seg opp på gulvet på en linje med to ytterpunkter (eks 0 år – 10 år, aldri – alltid). Øvelsen er laget for å skape dialog rundt viktige spørsmål.

  Hvordan gjorde jeg det:

  Jeg brukte disse 3 spørsmålene.

  • Hvor lenge har du vært i organisasjonen
  • Hvor stor del av din arbeidshverdag består av å lede/delta i møter de siste 3 månedene?
  • Hvor komfortabel føler du deg i rollen som møteleder?

  Som kursleder er det min jobb å gå inn og avdekke forskjellene i behov og igangsette diskusjon og refleksjon hos deltakerne. Øvelsen skapte en umiddelbart en uformell atmosfære og vi fikk synliggjort ulikheter i gruppen vedrørende erfaring og behov. Jeg opplevde at øvelsen bidro til å få deltakerne til å kjenne på viktigheten av dagens tema ift eget arbeid.

  Tips til andre:

  Ved å bruke øvelsen veldig tidlig i oppstart, så skapes umiddelbart en uformell atmosfære som gjør det lettere å stå i rommet som kursleder/prosessleder. Deltakerne «tvinges» til å ta et standpunkt ved å stille seg opp i rommet ett sted langs linja – dette gjør den videre dialogen mer personlig.

  Skrevet av

  Oddne Dahle Lægreid, Partner og Seniorkonsulent, oddne@lent.no, www.lent.no

  1. Lena Sendstad

   Jeg har god erfaring med Standpunkt øvelsen i mange forskjellige kontekster. Altså at man skifter ut spørsmålene til å være mer allmengyldige. For unge folk på folkehøgskoler er det en superfin måte å merke seg selv og sine standpunkt og «å stå for dem» som kan være tøft, men allikevel trygt på denne måten. Standpunkt kan virke i nesten alle grupper der formålet er: bli kjent, merke gruppen, varme opp, kjenne på det personlige lederskapet, og jeg synes ikke alltid at det man skal ta standpunkt til behøver å være alvorlig og «prosjektorientert». På en skala fra 1-10 hvor glad er du i grillpølser?