Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Lotusblomst er favoritten

  • Type møte: Storsamlinger
  • Hensikt: Generere ideer
  • Antall deltakere: 40-60 stk
  • Tid: Ca 1,5 time
  • Verktøy: Lotusblomst

  Valg av metode

  Mange av aktivitetene vi har i Røde Kors har vart lenge, og vi har et behov for å tenke litt nytt om hvorfor vi gjør det vi gjør. Lotusblomsten hjelper oss til å tenke over hva som er hensikten ved aktivitetene vi gjør. Vi må begrunne det vi gjør, både i detalj men også helhetlig. Jeg har brukt den mange ganger, og den fungerer godt.

  Hvordan gjorde jeg det?

  Jeg pleier å definere hovedspørsmålene selv. Lotusblomsten krever ikke at deltakerne har spesiell fagbakgrunn for å få det til. Hvem som helst kan bli med og det blir bra, så lenge det blir forklart godt. I Røde Kors blir Lotusblomsten brukt på samlinger hvor mellom 40-60 frivillige og ansatte samles. For oss i Røde Kors er det viktig å møte bredden hos deltakerne. Deltakerne har ulik bakgrunn, erfaring, fartstid i organisasjonen og interesser, og lotusblomsten klarer på en god måte å møte mangfoldet. Den gir rom for at alle kan bidra på en likeverdig måte.

  Jeg har brukt lotusblomsten i samlinger ved den hensikt å løfte et dilemma og for å få deltakerne til å reflektere rundt hva som er baktanken for spørsmålene som stilles. Ofte har jeg to eller tre dilemmaer som løftes frem, slik at de på bordet får velge hvilket spørsmål de vil jobbe med. Gruppene får 30-45 minutter på selve utfyllingen av blomsten. Forarbeidet følger standarden.

  Tips til andre

  Det har vært viktig å presisere for deltakerne at det kommer til å bli produsert mange ideer. Dette medfører at det i praksis kan være vanskelig å følge samtidlige ideer. Lotusblomsten er en prosess som både er til for inspirasjons- og egenutvikling. Det betyr at arbeid med lotusblomsten er nyttig i seg selv. Noen kan oppleve at de har gjort masse som de er usikre på hvor og hvordan ideene blir brukt videre. Ikke alle ideene blir tatt videre, men så lenge det også er fokus på egenutvikling føles ikke arbeidet bortkastet om deres ide ikke blir videreført.

  Som prosessleder er det også viktig å være klar over at det kommer opp masse ideer. Det kan være utfordrende å lukke den ned igjen.

  Sjablong: lotus_kvadratiskpostit_A0

   

  Kristina Rickfelt, Røde Kors