Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Tilbake LoadingFavorite

  Idealog gir næring til ideer

  • Type møte: Samling for frivillige og ansatte i Røde Kors
  • Hensikt: Videreutvikling
  • Antall deltakere: 40 stk, fordelt på grupper med 5 pr gruppe
  • Tid: 5-10 min/spørsmål
  • Verktøy: Idealog

  Valg av metode

  Jeg fikk i oppgave å videreutvikle en aktivitet. Det var ønskelig å finne neste steg. Idealogen ble valgt for å videreutvikle mange ideer på et spørsmål. Idealogen var et ledd i en annen øvelse, men kun idealogen beskrives her. 

  Hvordan gjorde jeg det?

  Idealog ble her brukt som gruppearbeid hvor utgangspunktet var fokusspørsmålet: Hvordan kan vi lykkes i å gi barn en meningsfull hverdagsaktivitet i etterkant av oppholdene på Ferie for alle?

  Vi startet arbeidet med at deltakerne ble inndelt i grupper a 5 stk/gruppe. Den første oppgaven var at deltakerne hver for seg skulle tenke ut gode løsninger på fokusspørsmålet. Hver idé ble skrevet på hver sin lapp. Ideene ble så løftet inn i gruppen og samtidig lagt ut på bordet. På dette tidspunktet skal man ikke være kritisk, men derimot produsere så mange ideer som mulig. Deretter ble deltakerne utfordret til å ta barnas perspektiv, og tenke på hva de selv ville likt om de var barn på Ferie for alle. Dette ble delt innad i hver gruppe. Deltakerne skulle så velge ut den ideen på bordet som de selv ble mest inspirert av. Det vil si at alle deltakerne velger en ide hver, som ikke trenger være deres egen.

  Hver deltaker fikk så utdelt et idealog-skjema. Hvert skjema har et felt i midten, og ellers likt antall deler som antall deltakere på bordet. I midten av skjemaet skriver hver deltaker inn ideen sin formulert som et spørsmål. Deretter sender alle skjemaet til personen på sin høyre side. På det nye skjemaet skal alle så videreutvikle ideen som står i midten i en av skjemaets deler. Dette gjøres i et av de åpne feltene på skjemaet. Deretter sendes arket videre til personen på høyre side. På det nye arket videreutvikler du så ideen i et av de åpne feltene. Dette gjentar seg til alle deltakerne på bordet har hatt alle arkene. Da er også alle feltene på hvert ark fylt ut.

  Ideologene ble så hengt opp på veggen, 35 stk. Nå skulle alle deltakerne velge ut sin favoritt, for så å videreutvikle denne ideen. 7 ideer fikk flest stemmer, og deltakerne fordelte seg på sine favoritter. Nå skulle de begrunne HVORFOR dette var en god idé, og tilslutt HVORDAN ideen kunne gjennomføres.

  Etter endt prosess satt vi igjen med 7 konkrete og gode ideer. Idealogen har vært en god prosess for å involvere alle deltakerne og gi dem eierskap til aktiviteten. Deltakerne får samtidig innsikt i neste steg i videreutvikling av aktiviteten.

  En deltaker sa:

  Jeg hadde en ide som jeg i utgangspunktet forkastet, noen andre i gruppen tok den opp og videreutviklet den. Nå har det blitt en ide som jeg kommer til å bygge mitt videre arbeid på.

  Sjablong: idealog_A3

   

  Kristina Rickfelt, Røde Kors