Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Tilbake LoadingFavorite

  Forhandlingsrekke får frem meninger

  Type møte: Oppstart av møter/prosesser
  Hensikt: Bli kjent, løse opp stemningen
  Antall deltakere: 5-25
  Tid: 5-10 min
  Verktøy: Forhandlingsrekke

  Valg av metode

  Forhandlingsrekke er en en enkel øvelse jeg har brukt flere ganger. Det er en fin måte å samle deltakere på, hente ut refleksjoner og få deltakerne til å starte praten rundt temaet som skal tas opp.

  Hvordan gjorde jeg det?

  Jeg brukte øvelsen en gang jeg stod overfor en avdeling som skulle omorganiseres i team. Da hadde jeg planlagt øvelsen og spørsmålene i forkant. Det var 15 deltakere i prosessen, og jeg ba deltakerne stille seg på en rekke ettersom de syntes struktur eller relasjon er det viktigste i arbeidsdagen. De som syntes struktur er helt klart viktigst stillte seg i den ene siden, mens de som mente relasjon var det absolutt viktigste stillte seg i andre ende av rekken. Deltakerne skulle så snakke med hverandre og tenke selv hvor på skalaen de ønsket å plassere seg.

  Etter å ha stilt seg opp på rekke, fra mye struktur til mye relasjon, diskuterte de temaet i plenum. Hensikten var at deltakerne kunne uttrykke sine meninger, og å få frem de ulike tanker og synspunkt rundt temaet struktur og relasjon i arbeidsdagen.

  Tips til andre

  Det kan være fint å ta opp igjen forhandlingsrekken etter en stund. Det gjorde jeg selv. Etter at teamet hadde arbeidet sammen en liten stund, ba jeg dem igjen stille seg på rekke. De fikk i oppgave å stille seg opp etter hva de nå mente, etter litt erfaring med teamarbeid. Med dette som utgangspunkt diskuterte de hvordan folk hadde endret mening fra første gang til denne gangen. De snakket om temaet og evaluerte.

   

  Marianne Delmark Solem, NAV