Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Tilbake LoadingFavorite

  Finn den positive kjernen – skap positive forandringer

  • Type møte: 1 dags prosess i forbindelse med organisasjonsutvikling.
  • Hensikt: Skape bedre resultater internt i avdelingene og samtidig lære av hverandre
  • Antall deltakere: 18
  • Tid: 6 timer (til selve kjernemappa brukte jeg ca 1 time)
  • Verktøy: Positiv kjernemappe

  Valg av metode

  Jeg har brukt Positiv kjernemappe i en rekke sammenhenger, både i team og i storgruppeprosesser. Jeg ser det som et veldig godt verktøy for å få alle deltakerne i en gruppe til å oppleve at de blir lyttet til. Det hjelper også hele gruppa til å ha felles fokus retter mot én og én person i gruppa. Positiv kjernemappe undersøker på en systematisk måte hver enkelts suksesshistorie/gode eksempel med tilhørende suksessfaktorer og livgivende faktorer.

  Dette caset handler om bruk av positiv kjernemappe i en organisasjonsutviklingsprosess med 3 avdelinger.

  Hvordan gjorde jeg det?

  Jeg ba deltakerne gå sammen i grupper på 6 personer der alle avdelingene var representert (heterogenitetsprinsippet). Deretter gjennomførte de et anerkjennende intervju og etterpå brukte de den positive kjernemappa.

  Jeg gjorde et par varianter i bruken av kjernemappa som jeg opplevde ga gode resultater. Det første var å be deltakerne om å ringe ut de 4-5 viktigste suksessfaktorene på tvers av historiene. Deretter skulle de samtale om hva som skal til for at nettopp disse faktorene brer om seg i organisasjonen. Til slutt skulle de gjøre en idémyldring om hvilke konkrete ideer de får som kan bidra til å skape nye suksesshistorier (dette er på kolonne 3 i kjernemappa).

  Tips til andre

  Det er også et nyttig verktøy for ledere som ønsker å skape anerkjennende kultur og drive organisasjonsutvikling eller dersom man ønsker å få fram kjerneverdier i organisasjonen. Verdiene kan i stor grad hentes ut av suksessfaktorene i den midtre kolonnen i positiv kjernemappe.

   

  Deltakernes tilbakemeldinger etter bruk av positiv kjernemappe

  • Alle deltakerne i gruppa opplevde at de ble lyttet til.
  • Det hjelper også hele gruppa til å ha felles fokus retter mot én og én person i gruppa. Positiv kjernemappe undersøker på en systematisk måte hver enkelts suksesshistorie/gode eksempel med tilhørende suksessfaktorer og livgivende faktorer slik at det blir oversiktlig.
  • Ting ble veldig konkret når vi både hadde hverandres historier i bakhodet og deretter skulle skape ideer til fremtidige suksesshistorier.

  Sjablong: positivkjernemappe_A1

  Pål Tanggaard, partner Lent