Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Bruker alltid dreiebok

  Type møte: Kurs
  Hensikt: Planlegge og gjennomføre kurs
  Antall deltakere: 10-20
  Tid: 1 time – 3 dager
  Verktøy: Dreiebok

  Valg av metode

  Jeg holder kurs fra 3-timers bolker til maksimalt tre dager. Til hvert kurs utarbeider jeg en dreiebok. Dreiebok er et ekstra godt verktøy å ha når det er et kurs som går over lengre tid, men kan altså også brukes på et møte eller en presentasjon som har varighet rundt en time. Iom at jeg har variasjon i lengden på kursene mine, er det ekstra viktig å justere tidsdimensjonen i dreieboka. Jeg bruker den i detaljplanlegging; tid, hva, hvordan, hvorfor, hvem, utstyr.

  Hvordan gjorde jeg det?

  Dreiebok er et godt verktøy for å se hvor mye tid som kan brukes i hver bolk. Det setter rammer og strukturen for kurset og gjør meg som kursholder tryggere i situasjonen. Ofte starter jeg opp med DRM som utgangspunkt, og ut fra denne modellen systematiserer og sorterer jeg elementen i dreieboken. Rammer, tid, deltakere og innhold er de elementene fra DRM som oftest får størst plass i dreieboken.

  Gjennom bruk av dreiebok som verktøy får jeg som kursholder oversikt og tydeliggjør hva som henger sammen med hva, og hvordan kurset bør legges opp for å nå hensikten. Hvis det er en tematikk jeg er usikker på, noterer jeg ofte ned detaljer som en støtte til gjennomføringen. Etter at jeg har lagd et førsteutkast, sjekker jeg ut om det hele henger sammen for andre. Jeg spør en kollega om innspill, og da spesielt på fordeling av tid, innhold, metodikk tilpasset deltakerne og strukturen. Dreieboken hjelper meg også til å se at det er en variasjon i opplegget.

  Jeg noterer også i dreieboken hva jeg trenger av praktiske materielle ting. På forsiden noterer jeg en totalliste over hva jeg trenger ila hele kursdagen og under de respektive bolkene noterer jeg hva jeg trenger til de ulike øvelsene. Notater kan for eksempel være ”slide 36 i powerpointen” eller ”post-it/sprittusjer”.

  Tips til andre

  Etter å ha holdt en del kurs kan det være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i gamle dreiebøker. Evaluere og justere etter hvordan det gikk forrige gang. Husk spesielt å gjør justeringer som er spisset mot deltakerne på kurset.

  Vedlagte filer