Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Coverstory løfter blikket

  • Type møte: Konferanse, storgruppe
  • Hensikt: Løfte blikket, fremover og oppover, åpne opp
  • Antall deltakere: 120 stk
  • Tid: 2 timer
  • Verktøy: Coverstory

  Valg av metode

  Når man skal samle 120 mennesker for å gi dem faglig input og samtidig hente ut de aller beste ideene for veien videre, kreves god planlegging og struktur. Og i planlegging av denne aktuelle prosessen vi stod overfor, falt valget på Coverstory. Dette er en metode hvor man løfter blikket, fremover og oppover. Utgangspunktet for Coverstory er at deltakerne står overfor en oppgave eller situasjon som de skal starte på. De kjenner oppgaven, men de vet enda ikke hvordan de skal løse den.

  Denne aktuelle situasjonen handlet om at vi skulle lede en læringskonferanse hvor 120 engasjerte mennesker skulle møtes i en læringskonferansen. Hensikten for konferansen var at deltakerne skulle få faglig påfyll, dele sine gode erfaringer, samt starte gode samtaler og gi ideer på hvordan samhandling kan styrkes i fremtiden.

  Coverstory ble valgt som metode i arbeidet med å starte samtalene om samhandling, samt løfte frem gode ideer.

  Hvordan gjorde jeg det

  For å åpne og løfte blikket ble deltakerne gjennom Coverstory flyttet frem i tid, til en bestemt dato og år. De fikk beskjed om at de virkelig har fått ting til, resultatene var blitt fremragende! Ja, resultatene var så bra at det førte til spalteplass og pressdekning. Ved hjelp av en bordduk fikk de rammeverket til en forside i en avis. I grupper skulle deltakerne så jobbe ut forsidestoff, overskrifter og artikler som fortalte om dette fremragende arbeidet de hadde gjort. Oppgaven deres var å beskrive hva som var skjedd og hva de gode resultatene var.

  Deltakerne satt fordypet i grupper. Spenstige titler, overraskende funn, gode resultater, fantastisk samarbeid ble beskrevet, og deltakerne lekte seg med kreative overskrifter og vinklinger. Coverstory gjør at deltakerne åpner opp for de store ideene, de litt vågale tankene, de uventa vinklingene. Det utløser engasjement, god stemning og gode relasjoner.

  Resultatet ble 20 avisforsider som både fremkalte latter, beundring og glede. Avisforsidene ble digitalisert, og dokumentasjonen ble både tatt videre av oppdragsgiver, så vel som sendt ut til deltakerne som en oppsummering.

  Tips til andre

  Som prosessleder er det viktig å forklare hensikten med Coverstory. Det handler ikke om å utforme forslag på gjennomføring, men derimot om å skisser potensielle resultater. Og gjerne hårete resultater. På den måten løfter man blikket, fremover og oppover. Det er fint å presentere arbeidet i plenum i etterkant av prosessen. Gruppene kan presentere hver sin, eller borddukene kan evn henges opp og bli en utstilling.

  Husk også at du har mange muligheter ift utforming av bordduken. Sitter du overfor en ungdomsgruppe bør forsiden se anderledes ut enn om du sitter overfor en gruppe økonomer. Kanskje er utgiver av forsiden «A-magasinet» for ungdommene, mens det er «The Economist» for økonomene. Bordduken kan også deles inn i spalter, og ha små stikkord som kan hjelpe deltakerne til å forme nyheter med ulik vinkling.

   

  Anne Ma Tveito, partner i Lent