Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Tilbake LoadingFavorite

  Brukerferd (customer journey)

  Type møte: Ideutvikling og innovasjon/sprint i mediebedrift.

  Hensikt: Forankre innovasjonsprosess i brukerinnsikter

  Ant.deltakere: 10

  Tid: 2-3 timer

  Verktøy: Brukerferd

  Valg av verktøy:

  Jeg valgte verktøyet for å gi deltakerne en følelse av interaksjonen mellom brukerne og tjenestene bedriften skal tilby.

  Hvordan gjorde jeg det:

  Vi startet med et brukerintervju hvor vi intervjuet 10 brukere av de tjenestene vi jobbet med. Til dette brukte vi en intervjuguide med spesifikke spørsmål. Brukerferden var laget på forhånd og tok for seg et definert tidsrom hvor brukerne benyttet seg av tjenesten. I dette tilfellet dreide det seg om noen timer på morgenen. Vi lagde en plansje på veggen med tidlinje og hentet ut innsikter fra intervjuene som vi plasserte på veggplansjen. Vi kategoriserte innsiktene etter: Behov, smertepunkter og muligheter. Deretter brukte vi disse innsiktene til å generere spørsmål til videre arbeid i prosessen(Utgangspunkt for idemyldring og ideutvikling)

  Tips til andre:

  Brukerferden gikk meget bra og tilbakemeldingen fra deltakerne var at brukerintervjuet ga dem en verdifull empati og forståelse av brukerne, noe som gjorde det lett å ta med seg brukeren videre i prosessen. Brukere er ofte det viktigste perspektivet i en ideutviklingsprosess. Brukerintervju + brukerferd skaper innsikt og organiserer innsiktene på en måte som gjør de lette å bruke i den videre prosessen.

  Skrevet av: 

  Hogne Hareide hogne@lent.no www.lent.no

  Lenker:

  www.liveworkstudio.com

  www.servicedesigntools.org