Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Tilbake LoadingFavorite

  Anerkjennende intervju bygger relasjoner

  • Type møte: Planprosess i en middels stor kommune
  • Hensikt: Utforme tiltak for å innfri kommunens handlingsplanen de neste 4 årene
  • Antall deltakere: ca 50
  • Tid: 2 dager, ca 30 min til bruk av dette verktøyet
  • Verktøy: Anerkjennende intervju

  Valg av metode

  Anerkjennende intervju er et verktøy jeg ofte bruker i oppstart. I dette oppdraget var det å bli kjent på tvers av etater og arbeidsgrupper et uttalt ønske. Kommunen har også i lengre tid kjempet litt i motbakke. Dårlig økonomi, overskridelser og kritikk for dårlig styring. Behovet for anerkjennelse og en større bevissthet om at det faktisk gjøres mye verdifullt arbeid var overtydelig. Intervjuet er i så måte godt egnet. Hensikten med oppdraget var å identifisere et sett handlinger og motivere til å gjennomføre dem. Da er historier om når vi lyktes en veldig hensiktsmessig måte å starte arbeidet. Historiene har kraft i seg til å vise konkret hvordan man handler når man lykkes. De til sammen 50 historiene viser også et bredt spekter av vellykket arbeid i kommunen som virkelig setter en på sporet av motivasjon og pågangsmot. Det er et poeng at utviklingsarbeidet på denne måten tar utgangspunkt i det man har erfart fungerer. Deltakerne få også en fornemmelse av at de kan og har alt som trengs for å lykkes.

  Hvordan gjorde jeg det?

  Intervjuet hadde to innledende spørsmål som handler om verdier og mening:

  • Hva er det som gjør deg stolt og glad med arbeidet ditt?
  • Hva er det ved arbeidet ditt som gir dyp mening?

  Dette sporer an til å koble hjerte og hode sammen. Det gir energi og det bygger relasjoner å samtale med utgangspunkt i disse spørsmålene. Vi hadde printet ut intervjuguiden, med til sammen 5 spørsmål. Deltakerne fikk beskjed om å koble seg til en de ikke hadde pratet med på ei stund. Alle deltakerne fikk en intervjuguide hver. En ferdigskrevet intervjuguide gir mulighet til en herredømmefri dialog fordi det stiller de to på like fot, uavhengig av verbal styrke og utdanning. Vi ga god informasjon om tidsbruk, ga beskjed om 5 min til bytte, bytte og 5 min til avslutning. Dette er for å sikre distribusjon av tid og oppmerksomhet. Dersom en ”forsker” skal snakke med 50 mennensker kan det ta månedsvis. Distribuerte intervjuer på denne måten gjøres unna på under en time om det trengs.

  Etter intervjuet samlet vi deltakerne i grupper a 6, de fikk noen minutter til å dele erfaringer og til å velge en historie de tenkte inneholdt så mye læring at alle må få høre den. Deretter delte de denne historien i plenum. Vi filmet de som delte historier i plenum. Ofte kan det være fint at alle deler sin samtalepartners historie inn i gruppa, da blir alle anerkjent for sitt arbeid og man før mer innsikt i hva som skal til for å lykkes.

  Tips til andre

  Lag spørsmål med utgangspunkt i disse 4 kriteriene:

  1. De skal berøre hjerte og sjel
  2. De skal være overraskende
  3. De skal inviterer til å reflektere over ting man ofte ikke reflekterer over
  4. De skal være slik at samtalene bygger relasjoner

   

  Eivind Nilsen, partner Lent