Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Anerkjennende intervju

  Type møte: Medarbeiderseminar
  Hensikt: Bygge og styrke internt kultur og arbeidsmiljø
  Antall deltakere: 25
  Tid: 40 min
  Verktøy: Anerkjennende Intervju

  En organisasjon som ønsket å jobbe med internkultur. Det var et tydelig og uttalt behov fra medarbeidere og ledelse om at dette var nødvendig for å sikre den videre utvikling av virksomheten. Utgangspunktet var at man vedgikk utfordringen og brukte dette til å definere et offensivt hovedsørsmål man  man skulle jobbe med.

  Prosessen starter med anerkjennende-intervju, hvor deltagerne i par med noen de ikke jobbet veldig tett med undersøkte positive erfaringer rundt det å være del av et stimulerende arbeidsmiljø i egen, eller andre organisasjoner og se på hva man kan lære av disse.

  Gjennomføring: 2 og 2 først deretter 6-er grupper. Intervjueren gjenforteller intervjuet til makker: Hva er essensen og læringen vi kan trekke ut av historien?

  Gruppen diskuterer deretter videre  hva disse historiene forteller oss om hva god læringskultur i vår organisasjon kan være/bør være. Denne delingsrunden breder grunnen for en en konstruktig samtale Skape forslag utfra dette og fremføre disse i plenum. Resultatet ble 10-12 definerende setninger om hva god arbeidskultur er for bedriften.