Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Arkiv

  Alle case

  God møteinnkallelse

  Møteinnkallelse Hva og hvorfor? Allerede før deltakerne kommer til et møte eller en prosess du skal lede, vil de starte med å forberede seg til hva som skal skje. De fleste møteinnkallelser er ganske rett fram og kjedelige. Noen ganger får du bare beskjed om å møte opp til et bestemt sted på et bestemt…

  Anerkjennende intervju

  Type møte: Medarbeiderseminar Hensikt: Bygge og styrke internt kultur og arbeidsmiljø Antall deltakere: 25 Tid: 40 min Verktøy: Anerkjennende Intervju En organisasjon som ønsket å jobbe med internkultur. Det var et tydelig og uttalt behov fra medarbeidere og ledelse om at dette var nødvendig for å sikre den videre utvikling av virksomheten. Utgangspunktet var at…

  Brukerferd (customer journey)

  Type møte: Ideutvikling og innovasjon/sprint i mediebedrift. Hensikt: Forankre innovasjonsprosess i brukerinnsikter Ant.deltakere: 10 Tid: 2-3 timer Verktøy: Brukerferd Valg av verktøy: Jeg valgte verktøyet for å gi deltakerne en følelse av interaksjonen mellom brukerne og tjenestene bedriften skal tilby. Hvordan gjorde jeg det: Vi startet med et brukerintervju hvor vi intervjuet 10 brukere av de…

  Standpunktøvelse

  Standpunktøvelsen går ut på at deltakeren stiller seg opp på gulvet på en linje med to ytterpunkter (eks 0 år – 10 år, aldri – alltid). Øvelsen er laget for å skape dialog rundt viktige spørsmål

  P.O.I.Nt

  Utgangspunktet for P.O.I.Nt er utvelgelse og kvalitetssikring av ideer, samtidig som man genererer nye ideer.

  Appreciative inquiry som ledelsesesartefakte (5D-prosesser)

  Type møte: Konferanser, storgrupper, mindre grupper og team. Hensikt: Identifisere og skape vinne-vinne-situasjoner for alle berørte i et utviklingsarbeid. Arbeid med kontinuerlig forbedring og innovasjon. Arbeid for å forløse potensiale et team, avdeling eller organisasjon og skape ”excellence”. Antall deltakere: 4 – 3000 personer Tid: Fra to timer til langvarige prosesser Verktøy: 5D-prosessmodell (teoretisk modell)…

  Finn den positive kjernen – skap positive forandringer

  Type møte: 1 dags prosess i forbindelse med organisasjonsutvikling. Hensikt: Skape bedre resultater internt i avdelingene og samtidig lære av hverandre Antall deltakere: 18 Tid: 6 timer (til selve kjernemappa brukte jeg ca 1 time) Verktøy: Positiv kjernemappe Valg av metode Jeg har brukt Positiv kjernemappe i en rekke sammenhenger, både i team og i storgruppeprosesser….

  Anerkjennende intervju bygger relasjoner

  Type møte: Planprosess i en middels stor kommune Hensikt: Utforme tiltak for å innfri kommunens handlingsplanen de neste 4 årene Antall deltakere: ca 50 Tid: 2 dager, ca 30 min til bruk av dette verktøyet Verktøy: Anerkjennende intervju Valg av metode Anerkjennende intervju er et verktøy jeg ofte bruker i oppstart. I dette oppdraget var…

  Veikart som veiviser

  Type møte: Fagdag for ansatte og ”brukere” (enslige mindreårige flyktninger) Hensikt: Motivere gode valg på bakgrunn av konkretiserte drømmer om egen framtid Antall deltakere: ca. 20 Tid: ca. 4 timer (kan tilpasses) Verktøy: Veikart Valg av metode Når vi ikke har retning for det vi skal gjøre, vil valg av aktiviteter og bruk av tid…